ScrollHomeFamilyLeisureWorkLinksScroll

Länkar

Senaste uppdateringen: 2011-09-19

Dataprogram  Energirelaterat  Kompressorer & aggregat  Kemikalier 
Kylgrossister  Kylkomponenter  Länkar  Media  Organisationer  Pumpar
Styr&regler  Ventilation  Värme & Sanitet  Värmepumpar  Värmeväxlare  Utbildning

 

Kompressorer / aggregat
Aermec Luftkonditionering
Aggreko Hyr kylaggregat
Bitzer Kompressorer
Blue box Aggregat
Bock Kompressorer
Bristol Kompressorer
Carrier Kompressorer och aggregat
Carrier, Scandinavia Kompressorer och aggregat, Svenska sidan
CIAT Luftkonditionering och aggregat
Cooltainer Hyr kylcontainers
Copeland Kompressorer och aggregat.
Copeland Europa Kompressorer och aggregat.
Daikin Luftkonditionering
Danfoss Kompressorer och övriga komponenter
Dorin Kompressorer
EDPAC Kompressorer och aggregat
Embraco (Aspera) Hermetiska kompressorer och aggregat
Fujitsu Luftkonditionering
Frigadon Kyl- frysaggregat
Grasso Kompressorer och aggregat
Hitachi Luftkonditionering
Hussman Kylaggregat och kylmöbler
Kylcity kylmöbler
McQuay Kompressorer och aggregat
Mitsubishi Luftkonditionering
Mitsubishi, Sverige Luftkonditionering
Panasonic Kompressorer
RC Luftkonditionering och vätskekylare (eng nedre hörn)
Sabroe Kylaggregat
Trane Kompressorer och aggregat
Tecumseh Kompressorer
Vilter Kompressorer och aggregat
Zanotti Kylaggregat
York Kompressorer och aggregat

Tillbaka
 
Värmepumpar
Acma Värmepumpstillverkare
ComfortZone Värmepumpstillverkare
Elektro Standard Värmepumpstillverkare (IVT)
Euronom Värmepumpar, mm
GEOTEC Svenska Brunnsborrares Branschorganisation
IVT Energy Nordens ledande tillverkare av värmepumpar
Kinnan Värmepumpar, Kyla, mm
Lista En lista på Värmepumpstillverkare ifrån Lantbrukstekniska Förlaget
Stiebel Eltron Värmepumpar
Thorén Värmepumpar Värmepumpstillverkare
Nibe Värmepumpstillverkare
SVEP Svenska Värmepumpsföreningen
Thermia Värmepumpstillverkare
Varmitek Värmepumpar
Muovitech Energikollektorsystem

Tillbaka
 
Kylkomponenter
Aeroquip Kopplingar
Alco Ventiler
Armacell Isolering (Armflex)
Bripac Tillbehör för köldmediecylindrar
Carel Reglerutrustning
CPS Verktyg, instrument mm
Emkarate Oljor
Metrex valve Vattensparventiler
NMC Isolering

Tillbaka
 
Kemikalier
AlliedSignal De flesta köldmedierna
Aspen Frysskyddsmedel
Care Propan
Dupont De flesta köldmedierna
ICI Klea De flesta köldmedierna
Mainstream Syratest, Rengöring mm

Tillbaka
 
Värmeväxlare
Coiltech (Luvata) Lamellvärmeväxlare
AIA Luftväxlare
Alfa Laval Plattvärmeväxlare
Aircoil Luftväxlare, batterier
Cetetherm Plattvärmeväxlare
Fincoil Luftväxlare, Ladda hem senaste programmen
SWEP Plattvärmeväxlare
Thermopanel Konvektorer, Radiatorer
Wasatherm Fancoils (Fläktkonvektorer)

Tillbaka
 
Pumpar
Grundfos Pumpar
ITT Flygt Pumpar
Processpumpar Pumpar
Wilo Pumpar

Tillbaka
 
Ventilation
ABC Ventilationsprodukter Galler, spjäll, mm
Adotech Ventilationsaggregat
Bevent Rasch Ventilationsprodukter
Camfil Luftfilter
Clean Air System AB Ventilationsprodukter
Dantherm Ventilationsaggregat, mm
Europair Ventilationsdon
Exhausto Ventilationsaggregat, mm
Fläktgruppen Fläktar
Fresh Ventilationsprodukter
Gebhardt Fläktar
Hagab Brandspjäll mm
Halton AB Luftbehandling
IV Produkt Ventilationsaggregat, mm
Kanalfläkt Ventilationsutrustning
Kryotherm Ventilationsaggregat
Lindab Ventilationsutrustning
LTS Ventilationsaggregat, mm
Luftfilter Luftfilter
Novenco Ventilationsaggregat, mm
PAX Fläktar
Swegon Ventilationsaggregat, mm
Ebmpapst (Ziehl) Fläktar
Östberg Fläktar

Tillbaka
 
Styr & Regler
Bastec byggnadsautomation
BS Elcontrol Automatikutrustningar för bla Kylutrustningar
Belimo Spjällställdon
Calectro Styr & regler komponenter
Enreduce Styr & regler
Gila Automatikutrustningar, Installationer
KTC Datoriserad styr & övervakning
Nea El & styr
Nordomatic Styr & regler
Regin Styr & regler
Siemens Styr & regler
Schneider (TAC) Styr & regler

Tillbaka
 
Värme & Sanitet
Ahlsell AB El, VVS, Kyl, Verktyg
CTC Värmeutrustningar
Dahl VVS grossist
Durgo Vaccumventiler, mm
Epecon Radiatorer
Erichs armatur Ventiler
ESBE Ventiler
Eveco Värmare
EZZE Kopplingar
Fagerbergs Processkomponenter
Furhoffs VVS produkter i rostfritt
GG Carat Grossist med handel via internet
Ifö Sanitetsprodukter
Industriarmatur Armaturer
Karob Expansionskärl, avluftare
LK Systems, Lagerstedt-krantz Golvvärme, rör, armaturer, mm
LVI Elradiatorer
Markaryds Metallarmatur (MMA) (Radiator)Ventiler
Maxitherm Kulvert
Mimab Rökgasrening
Mora Armatur Blandare, Armaturer, mm
Oras Blandare, Armaturer, mm
Osby Parca Värmepannor
Proco Underhåll under drift
Pulsonex Oljepannor
Retherm Armaturjonsson AB Avluftare (Spirovent)
Rettig Värme (Thermopanel) Radiatorer
Shuntab Shuntgrupper
Svensk Rökgasenergi AB Rökgasrening med värmepump
TA Hydronics Ventiler
TTM-Produkter Shuntgrupper
Uponor (Wirsbo) PEX-Rör, Golvvärme
Wavin Plaströr
Ventim Armaturer
Viessmann Värmeteknik AB Oljepannor

Tillbaka
 
Media
bnp Förlag som ger ut några HVAC/R tidningar
Energi & Miljö Tidning för VVS-Branschen
Energimagasinet Tidning för Energispecialister
Industrilitteratur AB Förlag (Sveriges Verkstadsindustrier, Industriförbundet och Exportrådet)
Kyla Tidning för Kyl-Branschen
Svensk Byggtjänst Byggsektorns ledande informations och kunskapsföretag
VVS-forum Tidning för VVS-Branschen

Tillbaka
 
Dataprogram
Energiberäkningar Ideell portal med olika energiberäkningar
Profu Datorprogram och IT-verktyg för energibranschen
Rolfs Hemsida Kylbehov och Enhetskonverterings program
Svensk Byggtjänst Bl.a Littbas och ENORM (klicka elektroniska produkter). 
Svensk Dataförvaltning Många bra program för kylbranschen
VVS Tekniska föreningen Välj "Dataprogram" i menyn

Tillbaka
 
Kylgrossister
Ahlsell Kyl Prestcold, L'united Hermetique, mm
Climapac Cliref, Multiclima
Kylma Bitzer, AIA, mm
Nordicold Embraco, Necchi, fläktar, mm
Onninen Copeland, Danfoss, ECO, mm
Refrico Danfoss, Searle, Alfa lava, Dorin, mm
SKIAB Clivet, Arneg, mm

Tillbaka
 
Organisationer
AFEAS Alternative Fluorocarbons Environmental Acceptability Study
Arbetsmiljöverket Läs hela AFS:n (Pdf format, Acrobat reader behövs)
AHRI Air-Conditioning & Refrigeration Institute
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating & A/C Engineers
Boverket Myndighet som styr den byggda miljön
B.R.A British Refrigeration Association
EHPA European Heat Pump Association
Elspargruppen Energirådgivning
Elsäkerhetsverket Verkar för elsäkerheten
Energimyndigheten Verkar för en säker, effektiv och miljövänlig tillförsel och användning av energi.
Energirådgivarna Verkar för en effektivare energianvändning
Formas Forsking för en bättre byggd miljö
Svensk fjärrvärme Fjärrvärmeföreningen
FSV Föreningen Sveriges VVS-inspektörer
Funkis Funktionskontrollanterna i Sverige
GeoExchange Geothermal Heat Pump Consortium
IEA HPC IEA Heat Pump Centre
Kyltekniska föreningen Riksförening för kylbranschen
KYL Kylentreprenörernas Förening
KYS Kylbranschens samarbetsstiftelse
Livsmedelverket För (mat)konsumenternas bästa
NKF Norsk kylteknisk förening
Naturvårdsverket Miljöpolitik
Tillväxtverket (fd Nutek) Närings- och teknikutvecklingsverket
Plåtslageriernas Riksförbund Arbetsgivareförbund (ventilations och byggnadsplåtslagerier).
SGU Expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten
SINTEF Norsk energiforskning
SIS Standardisering i Sverige
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Svensk Ventilation Branschorganisation för luft- behandlingsföretagen i Sverige.
Svensk energi Svensk energi, (FVF, KVF och Sveriges elleverantörer)
Swedisol Förening för mineralullsisolering
Villaägarna Villaägarnas Riksförbund
VVS-Företagen VVS-Installatörerna
VVS-Information Centrum för VVS-information (Produktdatabas)
Värmepumpsforum Sveriges största forum om värmepumpar
Energi & Miljötekniska Föreningen Riksförening för energi- och miljöteknik

Tillbaka
 
Utbildning
IUC Installatörernas Utbildningscentrum i katrineholm (fd VVS-U)
KTH Kungliga Tekniska Högskolan
LuTH Luleå Tekniska Universitet
Mdh Mälardalens Högskola
Teknologisk Institut (Sifu) Utvecklar & utbildar

Tillbaka
 
Energi-relaterat
Fortum Ett av Sveriges största energiföretag
Diagnos Tech Goda råd för att få Energieffektiva anläggningar
EKAN-Gruppen Bla med prisundersökning av energipriser i Sverige
Emerson Nästan allt inom Energi
ETM Datalogger, Kyldatorn
Feab Isolering
Isover (Gullfiber) Isolering för de flesta tillämpningar (ladda hem deras dataprogram)
Kipanel Prefabricerade kyl- och frysrum
Mitec Datalogger
Mätforum Mätinstrumet för flöden, Temperaturer, mm
Nils Holgersson Avgiftsundersökning på energi, mm
Nordpool Elspot priser
Nordtec Mätinstrument
Nordisk Rörmärkning Rörmärkning för alla behov
Norpe Prefabricerade kyl- och frysrum, Kyl & Frysmöbler
Repab Energistatistik för fastigheter
Rockwool Isolerprodukter
SLB Väderinformation för stockholmsområdet (t ex temperatur historik)
SMHI Klimatdata
Skyltdirect Graverade skyltar, smart sätt att beställa och det fungerar...
Svenska Kraftbörsen AB Köp elkraft via Internet
SWEMA Mätinstrumet för flöden, Temperaturer, mm
Vattenfall Ljus, kraft & värme
WICA kyl-och frysmöbler

Tillbaka
 
Länkar
Svensk Energis länkar Många energilänkar till energibolag, myndigheter, mm 
VVS-Slussen VVS-branschens internetportal, Länkar till Svenska VVS-företag

Tillbaka

Tillbaka till Hemsidan

 E-mail: hemsida@lofbom.se
Adress: Rösvägen 17, 163 44 Spånga