ScrollHomeFamilyLeisureWorkLinksScroll

Så här fungerar scrollen

Kompressorn består av två spiralformade scrollhalvor i metall. Under kompression är en scollhalva fixerad medan den andra utför en oscillerande rörelse. På så sätt skapas en serie gasfickor mellan de båda scrollhalvorna. Gasfickorna trycks mot mitten av de båda scollhalvorna och ju längre in i scollspiralen de kommer, desto mindre blir dess volym (och trycket högre). När fickorna når spiralens mitt släpps den komprimerade gasen ut genom en port i scrollspiralens centrum.

För att se förloppet grafisk kan du välja två olika animerade bildsekvenser. Den första visar förloppet utan gasflöde och den andra med gasförloppet.

 


 

Tillbaka till Hemsidan

 E-mail: hemsida@lofbom.se
Adress: Rösvägen 17, 163 44 Spånga